Hallituksen ja johtoryhmän yhteistyö menestyksen mahdollistajana

folder_openHallitus, Johtaminen, Johtoryhmä, Organisaatio
commentEi kommentteja

25.3.2021 

Yrityksen tärkein ihmissuhde ja ilmapuntari on hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välinen suhde.  Perustuuko suhde luottamukseen ja toisen ammatilliseen arvostukseen? Onko keskustelu avointa? Kuuluuko siihen kiitos ja kannustus sekä rakentava haastaminen hyvässä yhteishengessä? 

Hallitus vastaa omistajatahdon toteuttamisesta ja yrityksen menestyksestä tulevaisuudessa. Käytännössä johtoryhmä valmistelee yhdessä omien joukkojensa kanssa liiketoimintastrategian, jonka hallitus hyväksyy ja päättää. Hallituksen vastuulla on myös yhtiön toiminnan asianmukainen järjestäminen ja toimivan johdon valvonta.  

Toimitusjohtajan ja häntä avustavan johtoryhmän vastuulla on päivittäisen liiketoiminnan pyörittäminen ja strategian muuttaminen konkreettisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi, jotka ohjaavat koko organisaatiota kohti toivottua maalia. Toimiva johto vastaa myös siitä, että yrityksen organisaatio, johtamisjärjestelmä ja osaamiset ovat ajan tasalla ja kehittyvät palvelemaan myös tulevaisuuden tarpeita. 

Roolit ja työnjako kuntoon

Hyvä hallinnointitapa (Corporate Governance) määrittelee hallituksen ja toimitusjohtajan roolit ja velvollisuudet. Sen noudattaminen ja hyvän hallinnon kehittäminen on hallituksen ja toimivan johdon yhteinen tehtävä. Kun perusasiat ovat kunnossa ja hallinnointi toimii  tehokkaasti, voi fokuksen ja energian suunnata strategisiin asioihin ja  tulevaisuuden menestyksen mahdollistamiseen. 

Hallitus ja johtoryhmä ovat avainasemassa toivotun yrityskulttuurin luomisessa. Yhteiset arvot ja tavoitteet, innostus ja toimiva yhteistyö heijastuvat koko organisaatioon. Turhaan ei sanota, että yrityskulttuuri syö strategian aamupalaksi. Joka organisaatiossa onkin omanlaisensa tapa toimia sekä kirjatut tai kirjaamattomat arvot ja uskomukset, jotka joko edistävät strategian toteutumista ja uudistumista tai jarruttavat, jopa estävät niitä. 

Onko yrityksesi hallitus kumileimasin, vahtimestari, nukkehallitus vai aidosti lisäarvoa tuova voimavara?

Kun hallitus toimii yrityksen voimavarana, se keskittyy strategisiin asioihin ja tukee ja haastaa toimivaa johtoa operatiivisissa tehtävissä. Toimivassa hallitustiimissä on sopiva määrä monipuolisesta osaamista ja verkostoja tuovia, itsenäisesti ajattelevia jäseniä, jotka keskittyvät olennaisiin asioihin ja ajavat koko yhtiön etua. Yhteistyö johtoryhmän kanssa on säännöllistä, luontevaa ja innostavaa. Hallituksen kokouspäivä on toimitusjohtajan kuukauden paras päivä!

Strategialla tai millään muilla suunnitelmilla ei ole merkitystä, jos johtoryhmä ja esimiehet eivät ole osallisina niiden rakentamisessa ja tee suunnitelmia yhdessä henkilöstön, asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa todeksi.

Tervetuloa kuulemaan lisää ajatuksistamme hallituksen ja johtoryhmän yhteistyöstä Helsingin Seudun Kauppakamarille 26.4.2021: https://www.kauppakamarikauppa.fi/hallituksen-ja-johtoryhman-yhteistyo-menestyksen-mahdollistajana-26-4-2021.html

Aija Bärlund ja Katri Sipilä 

Founding Partners – menestystä ja mielenrauhaa

Tags: , , , , , , , , , ,

Lue myös