HALLITUSTYÖN KEHITTÄMINEN

Hallituksen tehtävä on varmistaa yrityksen menestyminen tulevaisuudessa, kehittää liiketoimintaa ja valvoa toiminnan asianmukaisuutta ja laillisuutta.
Onko yritysesi hallitus kumileimasin, vahtimestari vai aidosti lisäarvoa tuottava omistajatahdon toteuttaja ja johdon sparraaja?

Tietävätkö omistajat, hallitus ja johto roolinsa ja tehtävänsä? Ovatko osaamiset kohdallaan ja riittävätkö ne tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseen? Onko hallituksesi joukko kyvykkäitä ihmisiä, joilta puuttuu yhteinen tilannekuva ja suunta vai tiimi, jonka jäsenet täydentävät toisiaan ja joka tekee saumatonta yhteistyötä toimitusjohtajan kanssa?

Asiakkaamme ovat saaneet:

  • Teemme alkukartoituksen
  • Järjestämme yrityskohtaisen valmennuksen ja autamme tunnistamaan kriittiset menestystekijät ja kehityskohteet
  • Hallituksella on selkeä suunta, kirkkaat tavoitteet ja se toimii hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti
  • Hallitus on innostunut ja sitoutunut tehtäväänsä.

Kannattaa toimia nyt kun on vielä aikaa ja mahdollisuuksia, ei sitten vasta kun on pakko.

TILANNEKUVAN JA TAHTOTILAN KIRKASTUS

Teemme sinulle ehdotuksen muutospolusta

MUUTOSPOLUN TOTEUTUS

Toteutussuunnitelma ja sen läpivienti yhdessä tiimisi kanssa

trending_up

MENESTYSTÄ JA MIELENRAUHAA

Tiedät, että olet turvannut yrityksesi kasvun ja tulevaisuuden