Miten paljon organisaatiosi huonosti toimivat prosessit maksavat yrityksellesi?

folder_openVastuullisuus

Onko seuraava tarina sinulle tuttu?

Toiminnanohjausjärjestelmäprojekti on toteutettu ulkoisen kumppanin toimesta sovitusti, kaikki liiketoiminnot, dimensiot ja projektit on otettu huomioon. Historiatieto on viety kantaan ja testattu että kaikki toimii. Yritys ottaa uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön. Kilistellään maljoja onnistuneelle projektille. Seuraavaksi kaikki konsernin yhtiöt ottavat järjestelmän suunnitellusti käyttöön.  

Mutta – mitä sitten tapahtuukaan? Onko muistettu, että ihminen on mukana prosessissa, vaihtelevalla muutosvalmiudella. Siellä prosessi-insinööri, asiakaspalvelija tai psykologi, yrittää täyttää tietoja järjestelmään ja tehdä laskuja asiakkaille tulospaineen alla, kiireen keskellä. Parhaassa tapauksessa asiantuntijan esimies käyttää työaikaansa tietojen tarkistamiseen – vaikkei hänellä itsellään välttämättä ole sitä yksityiskohtaista tietoa, jonka perusteella tarkistuksen voisi tehdä. Koska on kiire ja deadlinet painavat päälle, helposti mukaan tulee väärääkin tietoa ja data muodostuu pala palalta virheellisemmäksi. Asiantuntijasta tulee koneen jatke – huono sellainen.

Onko kyse muutosvastarinnasta vai huonosti suunnitellusta muutoksesta? Ehkä molemmista. Kyse on myös työidentiteetistä ja motivaatiosta: saako asiantuntija itsestään parhaan esille ja tekeekö tuottavaa työtä, kun työaikaa kuluu merkittävästi järjestelmän jatkeena toimiessa. Eräs asiakkaamme kertoi, että heillä esimiehet täyttävät tietoja 36:een erilaiseen järjestelmään. 

Tarinan opetus on, että dataa voi kerätä kuinka paljon hyvänsä ja varastoida, mutta jos alkudata on virheellistä, koko lopputulos on huono ja virheellinen. Lisäksi ihmisten motivaatio tehdä työtään kärsii. Virheelliseen dataan ja huonosti toimiviin prosesseihin on usein sopeuduttu.  Kun viet projektit maaliin ja otat ihmiset mukaan muutoksiin, datan laatu paranee, tuottavuus kasvaa, ihmisten motivaatio ja työtyytyväisyys nousee. 

Deve Partnes auttaa muutoksessa, uudelleen organisoinnissa ja sujuvissa talouden ja hallinnon prosesseissa.

Deve Partners – kasvun ja kehityksen kumppani

– Menestystä ja mielenrauhaa 

Tags: , , , , ,

Lue myös