Muutoksen muistilista talouden muutosprojekteissa: tärkeitä periaatteita psykologian ja talouden näkökulmasta

folder_openKasvu, Vastuullisuus

Fokus on tärkeä tekijä muutoksessa, vaaditaan keskittymistä olennaiseen tekemiseen. Tällä hetkellä kun olemme etätöissä, on vaarana, että hajotamme kapasiteettiamme liian moneen asiaan, vaikka nimenomaan pitäisi keskittyä olennaiseen. Alla viisi tärkeää teemaa, mihin meidän kokemuksemme mukaan kannattaisi keskittyä.

1.Talouden muutoksen johtamisessa johtajan on tärkeää tasapainotella hands-on näkökulman ja ison kuvan hallinnan näkökulmien välillä.

Johtaja saa paljon sekä ääneen lausuttua että sanatonta tietoa, jos hän on mukana oikeilla foorumeilla konkreettisessa tekemisessä. Kuitenkin mikrojohtaminen on ilmiö, johon ei muutostilanteessakaan saisi sortua. Johtajan tehtävänä on huolehtia kokonaisuudesta – erityisesti muutostilanteissa.


2. Ihmisillä on muutoksessa mukana niin järki kuin tunnekin.

Tunteita johdetaan hyvän tilan luomisella. Muutostilanne stressaa ja herättää monenlaisia – ei aina niin myönteisiä – tunteita ja ajatuksia. Kun johtaja on saatavilla, rauhallinen, toiveikas ja sinut itsensä kanssa, hän luo ympärilleen hyvää tilaa, jossa muutos saa tapahtua. Näinä etätyön aikoina se voi olla haastavampaa ja vaatii todella paljon systemaattista työtä johtajalta, jotta hän varmasti saavuttaa kaikki ja pystyy etänä ottamaan kuitenkin kaikki lähelleen.


3. Johtajan on hyvä pitää mielessä muutoskäyrän vaiheet ja ymmärtää myös epärationaalisempia reaktioita ja sitä, että joskus  asiat voi itselläkin mennä fyysisesti kehoon. 

Johtajan keho myös kertoo yllättävän paljon, kehon tuntemukset ovat informaatiota  muutoksen tilasta siinä missä muukin informaatio. Jos vatsassa vääntää ja jalat tuntuvat raskailta tiettyyn Teams-palaverin mentäessä, tällä tuntemuksella on viesti, mikä kannattaa huomioida. Kehoasi kuuntelemalla ymmärrät kyllä sen viestit ja mitä ne kertovat muutoksen tunneilmastosta.


4. Talouden KPI:t näyttävät aivan eri tuloksia kuin odotettiin?  

Ne voivat olla paljon paremmat tai sitten paljon huonommat kun oli paras ennustus, mikään prosesseissa ei muuttunut, ERP ei ole mennyt vielä vaihtoon … missä vika? Syyksi saattaa löytyä johdon kiire, ei ehditä olla läsnä eikä muisteta viestiä.


Muista ihmiset myös talouden tunnuslukujen tulkinnassa.

5.Hae apua disruption hallintaan yrityksesi ulkopuolelta. 

Taloushallinnon muutokset synnyttävät näkymätöntä tekemistä ja dataa. Osataanko data validoida muutostilanteessa, kun ERP on vaihdettu tai on ollut yrityskauppa? Tiedätkö, voiko lukuihin luottaa? Ulkopuolista apua ja osaamista kannattaa hakea talouden muutosprojektien tueksi. Näin voit välttää työntekijöittesi stressaantumisen, tuhansia turhia työtunteja ja keskittyä ison kuvan johtamiseen. 

Tavoitteenamme on tuottaa menestystä ja mielenrauhaa. 

Lilli ja Jaana

Deve Partners

Tags: , ,

Lue myös