Vastuullisuudella parempaa mainetta ja voitokkaampaa bisnestä

folder_openHallitus, Kasvu, Vastuullisuus
commentEi kommentteja

Haluatko saada palkattua parhaat osaajat ja tulevaisuuden tekijät yritykseesi? Entä osaavimmat ja kiinnostavimmat yhteistyökumppanit? Tiedätkö miten vastuullisuus vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen ja hintaan? Mikäli vastasit yhteenkään kysymykseen kyllä, vastuullisuus kannattaa ottaa tosissaan.

Viime vuosina globalisaatio, digitalisaatio ja ilmastonmuutos ovat olleet markkinoita myllertäneitä megatrendejä. Yritykset, jotka osaavat rakentaa kilpailuetunsa näiden kolmen trendin varaan, luovat nyt eniten arvoa omistajilleen. Kestävän kehityksen liiketoimintamahdollisuudet tarjoavat niihin innovatiivisesti ja aktiivisesti tarttuville yrityksille parempaa bisnestä samalla, kun yritykset voivat olla ratkaisemassa aikamme globaaleja ongelmia kuten ilmastonmuutosta, luontokatoa ja lisääntyvää eriarvoisuutta. Parhaimmillaan yritykset voivat vaikuttaa paitsi oman toimintansa ja arvoketjunsa kestävään uusiutumiseen, myös koko toimialan ansaintalogiikan muutokseen, uusien ekosysteemien syntymiseen ja rahan ansaintalogiikan muuttumiseen.

People-Planet-Profit -ajattelu on jo lyönyt läpi kaikilla toimialoilla ja alkaa olla tuttua monille meistä – kaiken kokoisissa yrityksissä. PPP tarkoittaa sitä, että haetaan tasapainoa sosiaalisen vastuun, ympäristöstä huolehtimisen ja taloudellisen tuloksenteon välille. Yritykset, jotka eivät ole vielä mukana muutoksessa, häviävät kilpailussa osaavasta työvoimasta, tiedostavista asiakkaista ja parhaista kumppanuuksista. Myös rahoittajat ja investoijat arvottavat entistä kriittisemmin päätöksiään ESG-kriteereillä. Perinteisten tilinpäätösten ohella rahoittajat vaativat jatkossa ei-taloudellista vastuullisuusraportointia ja sijoittajat etsivät kohteita, jotka tukevat vihreää siirtymää.

Ne yritykset, joiden olemassa olon tarkoitus eli ”purpose” on linkitetty vastuullisuuteen valloittavat asiakkaiden, kumppaneiden ja oman henkilöstön sitoutumisen ja sydämet. Ne omistajat ja hallitukset, jotka ovat ymmärtäneet nostaa vastuullisuuden kaiken päätöksenteon ja toiminnan läpileikkaavaksi strategiseksi elementiksi, ovat tulevaisuuden menestyjiä. Ne, jotka aidosti ymmärtävät, mitä vastuullisuus omalla toimialalla ja omassa liiketoiminnassa tarkoittaa, osaavat valjastaa kestävän kehityksen kasvun ja uudistumisen moottoriksi, asettaa mitattavat tavoitteet sekä luoda niiden saavuttamiseksi kannustavan palkitsemisjärjestelmän.

Me Deve Partnersissa autamme vastuullisuustyön käynnistämisessä ja kehittämisessä.  Tunnistamme yhdessä yrityksen päättäjien kanssa kunkin liiketoiminnan kehittämisen kannalta olennaiset teemat ja ajurit, autamme strategisten tavoitteiden kirkastamisessa ja riskienhallinnan prioriteettien asettamisessa.

Aija Bärlund ja Katri Sipilä vetävät suositun Miten vastuullisuus voidaan valjastaa uusiutumisen ja kasvun moottoriksi? -koulutuksen Helsingin Seudun Kauppakamarilla 28.3.2023.

Tags: , , , , ,

Lue myös