Vastuullisuus uusiutumisen ja kasvun moottoriksi

folder_openKasvu, Vastuullisuus

Vastuullisuus on kymmenessä vuodessa muuttuneet nice-to-have -puheesta välttämättömäksi, kaikkia toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä koskevaksi kannattavan ja kestävän liiketoiminnan perusedellytykseksi ja megatrendiksi. Myös yritysten odotetaan ratkaisevan elinympäristömme ja yhteiskuntamme viheliäisiä ongelmia ja kantavan yritysvastuuta. Menestykseen ei enää riitä pakottavan regulaation noudattaminen, vaan on vastattava asiakkaiden ja työntekijöiden sekä koko yhteiskunnan tarpeisiin. Parhaat yritykset ovat jo osanneet ottaa vastuullisuuden ja kestävän kehityksen uusiutumisen ja kasvun moottoriksi.

Omistajat ottavat kantaa vastuullisuuteen linjaamalla, missä bisneksissä yritys toimii ja mikä on sen toiminnan tarkoitus ja arvopohja. Hallitus vie omistajatahdon liiketoimintastrategiaan ja asettaa tavoitteet ja mittarit toiminnalle. Kun vastuullisuus läpileikkaa kaikki liiketoiminnan strategiset alueet ja näkyy arjen valinnoissa, se toimii aidosti kilpailuedun ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ajurina. Aidoista vastuullisuusteoista ja myös keskeneräisistä ja haastavista asioista viestiminen rakentaa luottamusta ja vahvistaa positiivista tunnettuutta. 

Yritys- ja yhteiskuntavastuun linjauksia ja toteutumista seuraavat niin asiakkaat ja kuluttajat kuin työntekijät ja investoijat. Varsinkin nuorten arvomaailmassa globaalit ilmastonmuutos-, ihmisoikeus- ja sosiaalisen vastuun kysymykset ovat korkealla. Vastuullinen toiminta ja avoin viestintä vaikuttaa positiivisesti nuorten ostopäätöksiin ja työpaikan valintaan. Vastuullisesti toimiva yritys menestyy kilpailussa isoimmista asiakkuuksista, halutuimmista kumppanuuksista, edullisimmista rahoitusdiileistä ja parhaista talenteista. 

Vastuullisuustoiminta luo arvoa yritykselle. Uuden teknologian käyttöönotto lisää energia- ja materiaalitehokkuuta, tuo säästöjä ja vähentää päästöjä. Avoin yrityskulttuuri, yhdenvertaisuuden kunnioittaminen ja hyvä johtaminen saa työntekijät voimaan hyvin ja kukoistamaan.   

Vastuullisuus vaatii kannanottoja ja pitkäjänteistä sitoutumista omistajilta, hallitukselta ja ylimmältä johdolta. Palkintona on parantunut kilpailukyky, kohonnut asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys sekä yrityksen positiivinen maine ja arvonnousu.

Aija Bärlund ja Katri Sipilä 

Founding Partners – menestystä ja mielenrauhaa 

Deve Partners järjestää yhteistyössä Helsingin Seudun Kauppakamarin kanssa 1.6.2021 valmennuksen ”Miten vastuullisuus voidaan valjastaa uusiutumisen ja kasvun moottoriksi?” Valmennus on tarkoitettu kaikille niille, joita kiinnostaa yritys- ja yhteiskuntavastuu sekä vastuullisen toiminnan mukanaan tuoma positiivinen maine ja arvonnousu ja parantunut vaikuttavuus. Se sopii erityisesti yritysten omistajille ja yritysten, järjestöjen ja julkisyhteisöjen johdolle, esimiehille ja asiantuntijoille. Linkki koulutuksen sivuille löytyy täältä: 

Tags: , , ,

Lue myös