Yhdistysten toiminnan kehittäminen vaatii kokonaisnäkemystä

folder_openBoard, Hallitus, Järjestö, Johtaminen, Uusiutuminen, Vastuullisuus
commentEi kommentteja

Suomi on yhdistysten maa. Yhdistyksissä harjoitetaan vapaata kansalais- ja harrastustoimintaa, hoidetaan edunvalvontaa ja edistetään yleishyödyllisiä, aatteellisia tavoitteita.  Yhdistyskenttä on monimuotoinen ja rekisteröityjä yhdistyksiä on yli 100.000.   Vaikka yhdistyksen tarkoitus ei voi olla taloudellisen edun hankkiminen jäsenille, yhdistys voi kuitenkin harjoittaa tarkoitukseensa liittyvää liiketoimintaa, yhtiöittää liiketoimintansa ja olla omistajana osakeyhtiössä.

Yhdistysten johtaminen ja hallitustyö vaatii hyvän hallintotavan tuntemusta, talousasioiden ymmärrystä ja ajanmukaisia johtamistaitoja.  Jos tiedot ja taidot ovat puutteelliset, saattaa yhdistyksen toiminnan tehokkuus ja vaikuttavuus vaarantua ja väärinkäytösten mahdollisuus lisääntyä.  Vastuullinen yhdistys varmistaa hallituksensa jäsenten osaamisen ja tarjoaa heille tarvittaessa hallitustyön valmennusta. Taloudenhoito tulee suunnitella siten, että siinä on riittävästi kontrollipisteitä, modernit työkalut ja tarvittaessa apuna asiantunteva yhteistyökumppani.

Kahden yhdistyksen toiminnan yhdistäminen voi tulla ajankohtaiseksi, jos niillä on runsaasti yhteisiä jäseniä tai voimat yhdistämällä haetaan parempaa vaikuttavuutta ja tehokkuutta.  Nykyinen yhdistyslaki ei tunne yhdistysten fuusiota. Yhdistysten toiminnot voivaan yhdistää perustamalla kokonaan uusi yhdistys ja purkamalla aiemmat tai jatkamalla toimintaa toisessa yhdistyksessä uudistetuin säännöin ja isommalla jäsenistöllä.

Kansalaistoiminta ja edunvalvonta muuttavat jatkuvasti muotoaan. Etäosallistuminen ja muut uudet toimintatavat uudistavat myös yhdistyskenttää. Yhdistyksiltä vaaditaan entistä suurempaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä tarkkaa taloudenpitoa.  Oikeusministeriö on tänä vuonna julkaissut luonnoksen yhdistyslain muuttamiseksi (OM 2021:18). Tavoitteena on selventää ja lisätä mahdollisuuksia yhdistysten hallinnon, rakenteen ja päätöksenteon järjestämiseksi.

Meillä Deve Partnerseissa on runsaasti kokemusta yhdistysten johtamisen, hallitustyön ja tehokkaan taloudenhoidon kehittämisessä. Autamme mielellämme yhdistyksiä parantamaan vaikuttavuuttaan ja kehittämään toimintaansa. 

Jaana Palomäki ja Katri Sipilä

Tags: , , , , , , , , ,

Lue myös