Yrityskauppa näköpiirissä? Onko yrityksesi Due Diligence-valmiudessa ja yrityksen avainhenkilöiden suhteet kunnossa?

folder_openVastuullisuus

Ovatko yrityksesi johtamisjärjestelmä, osaamiset ja kyvykkyydet Due Diligence -kunnossa? Pystytkö avaamaan yrityksesi ulkopuoliselle tarkastelulle ja arvioinnille milloin tahansa?

Lähdetkö Due Diligenceen levollisin mielin vai pelkäätkö yllätyksiä? Kyse ei ole pelkästään talouden ja prosessien trimmaamisesta ja taloudellisen tilanteen syvällisestä ymmärtämisestä. Myös tieto yrityksen johtamisjärjestelmän, avainhenkilöiden osaamisten, motivaation  ja kyvykkyyksien tilanteesta kannattaa pitää ajan tasalla. Vaikka et juuri nyt olisikaan aikeissa myydä yritystäsi, nämä tiedot kannattaa olla ajan tasalla – varsinkin, jos yrityksesi kasvaa. DD-valmius ja -kunto ovat hyviä mittareita, vaikka et juuri nyt olisikaan harkitsemassa yrityskauppaa. 

On olemassa erinomaisia työkaluja hallituksen DD-valmiuden tarkasteluun kuten hallitustyön vuosittainen arviointi sekä toimitusjohtajan ja johtoryhmän osaamisten ja kompetenssien potentiaaliarvioinnit. Jos et halua pelkästään arvioida nykytilaa, vaan suunnitella tulevaa, on tiedettävä, mitkä motivaatiot aidosti ajavat avainhenkilöitä eteenpäin ja onko yrityksessä kaikki se osaaminen, mitä tulevaisuudessakin pitää olla.

Hyvän hallintotavan mukaan hallitus arvioi vuosittain itse toimintaansa ja toimitusjohtajan suoriutumista tehtävistään. On suositeltavaa, että hallituksen arvioinnit kokoaa ja raportoi ulkopuolinen neutraali taho. 

Jokaisella hallituksella pitäisi myös jatkuvasti olla ajantasainen tieto siitä, onko toimitusjohtajan kompetenssi muuttuvien tilanteiden tasalla ja miten hallituksen ja toimitusjohtajan henkilökemia toimii. Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välistä suhdetta voi hyvällä syyllä kutsua yrityksen tärkeimmäksi ihmissuhteeksi, jossa pitää olla keskinäistä arvostusta, luottamusta ja toimivat henkilökemiat. Jos tuo suhde ei toimi, menee jompikumpi – yleensä toimitusjohtaja vaihtoon. 

Mistä tunnistaa haasteellisen henkilökemian? Usein oireet organisaatiossa laajenevat ja ilmenevät kiertokautta.  Esimerkiksi tällaisia oireita voi ilmetä: 

  • asiat eivät etene
  • vallitsee pysähtyneisyyden ilmapiiri
  • kommunikaatio niukentuu
  • organisaation sisällä ja yksiköiden välillä on yhteistyöongelmia
  • joku toimii epäasiallisesti 
  • syntyy tabuja, joista ei keskustella tai jatkuvia väärinkäsityksiä, jonka johdosta avainhenkilön hermot kiristyvät ja hän keskittyy haukkumaan  henkilöstöä.

Edellä kuvatut tilanteet ovat vain oireita, jotka voivat johtua useasta asiasta. Monesti suora ja avoin keskustelu auttaa, mutta joskus tarvitaan ulkopuolista apua tilanteiden selvittämisessä. Ihannetapauksessa edellä kuvattuja oireita ja ongelmia ei edes pääse syntymään, jos yritys on jatkuvasti tietoinen omasta osaamispääomastaan, jokainen avainhenkilö on sellaisessa tehtävässä, missä hänen osaamisensa tulee parhaiten yrityksen käyttöön ja yleensäkin  organisaation rakenteet tukevat strategisten päämäärien saavuttamista. Tuurilla hyvät henkilökemiat toimivat itsekseen mukavasti. Jos  halutaan varmistaa menestys ja mielenrauha, on syytä olla jatkuvasti tietoinen siitä, mitä henkilökemioiden tukemiseksi voidaan tehdä ja miten osaamisen pitää muuntautua  toimintaympäristön ja kilpailutilanteen muuttuessa. 

Lilli Sundvik ja Katri Sipilä

Founding Partners

DEVE PARTNERS

– Menestystä ja mielenrauhaa

Tags: , , , , , , ,

Lue myös